ReadyPlanet.com
ดาวเทียมที่รับได้

ดาวเทียมที่รับได้ในเขตประเทศไทย

องศา

ชื่อดาวเทียม

หมายเหตุ

ขนาดจาน

169.0°E INTELSAT 2

 รับได้บางพื้นที่

7-10 ฟุต

166.0°E INTELSAT 8

รับได้บางพื้นที่

6-10 ฟุต

148.0°E Measat 2

C/KU - Band

-

146.0°E Agila 2

C/KU - Band

-

138.0°E

Telstar 18

C - Band

-

134.0°E Apstar 6

C - Band

-

128.0°E JCSAT 3

C - Band

-

125.0°E

Sinosat 3 

C - Band

-

122.2°E AsiaSat 4

C - Band

-

120.0°E Thaicom 1A

C - Band

-

115.5°E

Chinasat 6 B

C - Band

-

113.0°E

Palapa C2

C - Band

-

110.5°E

Sinosat 1

C - Band

-

108.0°E

Telkom 1

C - Band

-

105.5°E

AsiaSat 3S

C - Band

-

100.5°E

AsiaSat 2

C - Band

-

95.0°E

NSS 6

KU - Band

-

93.5°E

Insat 3A

C - Band

-

91.5°E

Measat 1

C/KU - Band

-

88.0°E

ST 1

C - Band

-

87.5°E

ChinaStar 1

C - Band

-

83.0°E

Insat 2E , Insat 3B

C - Band

-

78.5°E

Thaicom 2 , Thaicom 3

C/KU - Band

-

76.5°E

Telstar 10

C/KU - Band

-

75.0°E

ABS1

C/KU - Band

-

74.0°E

Insat 3C

C - Band

-

68.5°E

INTELSAT 7/10

C - Band

-

70.5°E

Eutelsat W5

Ku-Band

-

57.0°E

NSS 703

รับได้บางพื้นที่

10 ฟุต

26.0°E

Brdr C/3/4

รับได้บางพื้นที่

10 ฟุต


ช่องรายการที่รับ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยูกับสถานีส่ง

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม