ReadyPlanet.com
MOTOR ACTUATOR article


                   
                    มอเตอร์สำหรับปรับหน้าจานดาวเทียม ( Motor Actuator ) จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับตำแหน่ง   ให้หน้าจานหันไปรับดาวเทียมดวงต่างๆได้อย่างอัตโนมัต  โดยมีระบบควบคุมการสั่งงานจากเครื่องรับดาวเทียม  เครื่องรับทุกรุ่นจะมีโปรแกรมควบคุ่มตัวนี้อยู่  ชื่อโปรแกรมควบคุ่ม DiSEqC 1.2 
เครื่องรับรุ่นใหม่ๆ จะมีอยู่แล้ว เพียงแค่ว่าระบบที่จะจ่ายไฟควบคุ่มขับเคลื่อนจะอยู่ที่ด้านนอกเพิ่มเท่านั้น  ไอ้ตัวที่ต้องต้องมีเพิ่มก็คือ เครื่องขับจาน เขาเรียกว่า Positioner DiSEqC 1.2  โพซิชั่นเนอร์ ไดเซ็ค 1.2

หลักการทำงานง่ายๆคือ

             ตัวมอเตอร์จะหมุนต่อเมื่อ ระบบขับเคลื่อนปล่อยไฟมาให้  โดย ไฟที่ปล่อยมาจะเป็นไฟกระแสตรง  หรือเรียกว่าไฟ DC  เมื่อได้รับไฟมอเตอร์ก็จะหมุนและที่แกนมอเตอร์ก็จะมีเฟืองกลไกทดแรงเพื่อเพิ่มกำลังและส่งต่อไปยังแกนกลาง

แกนกลางตรงนี้เป็นเหมือนน็อตตัวผู้ตัวใหญ่  และมีกระบอกสีเหลืองทำหน้าที่ยืดหดเข้าออกได้  ด้วยการยึดน๊อตตัวเมียที่ตรงปลายด้านใน  เมื่อมอเตอร์หมุนก็จะทำให้แกนกลางของ ชุด Motor Actuator ยืดเข้าออกได้   

               และระดับการยืดเข้าออก  จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ป้องกันการยืดเข้าออกที่ยาวเกิน    ตามภาษาช่างเรียกว่า สวิทลิมิต ซึ่งสวิทชุดนี้เองที่จะทำหน้าที่ป้องกันการหมุนเกิน ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายได้

                และจะมีอุปกรณ์ตรวจนับรอบการหมุน  อุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วย   แม่เหล็กแบบกลมยึดติดกับชุดเฟืองที่หมุนได้ และ ตัวหรีดสวิทติดตั้งอยู่ชิดกับแม่เหล็ก  เมื่อแม่เหล็กที่ยึดติดกับเฟืองหมุนจะทำให้  หรีดสวิทเกิดการตัดต่อวงจรสลับกัน  เมื่อมอเตอร์หยุดหมุน  ตัวหรีดสวิทชุดนี้ก็หยุดตัดต่อวงจรเช่นกัน    อุปกรณ์ชุดนี้ก็คือชุดตรวจนับการหมุนของมอเตอร์  เวลาเครื่องรับดาวเทียมสั่งมันหมุนมันก็จะหมุนตามจำนวนที่สั่งให้หมุน อย่างอัตโนมัต


ภาพที่ 1
   

วงจรสวิทลิมิต สภาวปกติ
                ตามภาพวงจร  ภาพที่ 1  ตัวมอเตอร์สามารถที่จะยืดเข้าออกได้ทั้ง 2 ทางโดยสวิทลิมิตทั้งสองตัวจะต่อวงจรอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าไฟที่ป้อนเข้าจะเป็น +- หรือ -+ จะทำให้มอเตอร์ปรับหมุนได้ทั้ง 2 ทาง
         


ภาพที่ 2
    

วงจรสวิทลิมิต แบบหดสุด
                 ตามภาพวงจร ภาพที่ 2  ในกรณีที่มอเตอร์หมุนหดเข้าจนสุด เส้นสีแดงหมายถึง ไฟขั้ว + เส้นสีดำคือไฟขั้ว -  เมื่อมอเตอร์หมุนหดจนสุดจะมีระบบกลไกเฟืองลูกเบียวหมุนไปกดสวิทลิมิต    สวิทตัวที่อยู่ติดกับวงจรมอเตอร์จะตัดวงจร  ทำให้ไฟขั้ว +ไม่สามารถ ไหลเข้าไปที่มอเตอร์ได้  ทำให้มอเตอร์หยุดหมุน  และเมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนกลับคืน  ไฟที่ป้อนมอเตอร์จะถูกกลับขั้วโดยอัตโนมัติจากเรื่องรับดาวเทียม  โดยจะป้อนกลับจากไฟขั้ว  + เป็นไฟขั้ว  -  แทน ทำให้ไฟเดินทางได้ด้วยตัวไดโอดที่ต่อคร่อมอยู่กับสวิท  ทำให้มอเตอร์มหมุนย้อนกลับได้ และตัวสวิทลิมิตก็จะกลับไปอยู่ตำเหน่งเดิมเหมือนกับ  ภาพที่ 1 อีกครั้ง
        


ภาพที่ 3
     

วงจรสวิทลิมิต แบบยืดสุด
                 ตามภาพวงจร ภาพที่ 3  ในกรณีที่มอเตอร์หมุนยืดออก ได้ตามความยาวที่ต้องการแล้ว  เราจำเป็นต้องตั้งเฟืองลูกเบียวให้กดสวิทลิมิตสำหรับการยืดออกของตัวมอเตอร์   เพื่อป้องการความเสียหายในกรณีที่แกนมอเตอร์อาจจะหมุนยาวเกินความต้องการ  เมื่อหมุนเฟืองลูกเบียวมากดสวิทลิมิตและจะได้วงจรเหมือน  ภาพที่ 3   เมื่อมอเตอร์หมุนยืดออกจนสุดสวิทลิมิต   สวิทตัวแรกตาม  ภาพที่ 3 จะตัดวงจร  ทำให้ไฟขั้วลบไม่สามารถ ไหลเข้าไปที่มอเตอร์ได้  ทำให้มอเตอร์หยุดหมุน  และเมื่อต้องการให้มอเตอร์หมุนกลับคืน  ไฟที่ป้อนมอเตอร์จะถูกกลับขั้วโดยอัตโนมัติจากเรื่องรับดาวเทียม  โดยจะป้อนกลับจากไฟขั้ว -  เป็นไฟขั้ว +  แทน ทำให้ไฟเดินทางได้ด้วยตัวไดโอดที่ต่อคร่อมอยู่กับสวิท  ทำให้มอเตอร์มหมุนย้อนกลับได้ และตัวสวิทลิมิตก็จะกลับไปอยู่ตำเหน่งเดิมเหมือนกับ  ภาพที่ 1 อีกครั้งข้อมูลโดย มนตรี สุขรอบ www.nics-sat.com
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม