ReadyPlanet.com
การใช้เข็มทิศปรับแนวเสาอากาศจานดาวเทียม article
   ขั้นตอนมีดังนี้  

1. ปรับเข็มทิศตามตารางมุมส่าย ( AZ ) ของดาวเทียมที่ต้องการรับ
    ค่านี้ในแต่ละจังหวัดมีค่าไม่เท่ากัน
2. ใช้เข็มทิศเทียบปรับแนวเสาอากาศ หัวรับ LNB

ขั้นตอนที่ 1
ตัวอย่างทดลองปรับรับ
ดาวเทียมไทยคม 5

1. ดูจากตารางมุมส่ายจะมีค่า
  โดยประมาณที่ 240 องศา
  สำหรับกรุงเทพฯครับ
  ต่างจังหวัดค่าจะไม่เท่ากัน

2.ปรับหมุนเข็มทิศในวงกลมสีส้ม
   ให้ตัวเลข 240 ตรงกับตัว N
   วงกลมสีดำรอบนอก
   หรือสังเกตให้ตรงกับขีด
   สีแดงด้านล่างของเข็มใทิศ
   
    ดังภาพตัวอย่าง
  ปรับให้เลข...0...ที่ตัว LNB  หรือแนวเสาอากาศ 
ชี้ตามตัว W   ในวงกลมสีส้มของเข็มทิศ

ขั้นตอนที่ 2

- เมื่อตั้งตัวเข็มทิศตามองศาได้แล้ว
- ให้ถือตัวเข็มทิศให้ตัว S ที่วงกลมสีดำ
   รอบนอกชี้ขึ้นด้านบน  ดังภาพตัวอย่าง
   แล้วนำไปเทียบกับวัดขั้ว  LNB
- แล้วปรับให้เลข ...0...ที่ตัว LNB
  ชี้ไปทางตัว W ในวงกลมสีส้ม
   เท่านี้เราก็จะปรับขั้วการรับของ LNB
   ได้อย่างถูกต้องแล้วครับภาพเปรียบเทียบการใช้เข็มทิศ เพื่อปรับแนวเสาอากาศของ  LNB

เพิ่มเติม

LNB KU-BAND  จะวัดเทียบที่ตัว N ตามวงกลมสีส้ม
( โดยดูจากขั้วสาย )

เขียนข้อมูลโดย มนตรี  สุขรอบ

มุมก้มเงยจาน MOVE article
มุมจานทั่วไทย FIX. Thaicom 5 article
DUO Thaicom 5 & NSS6 article
การต่อสวิท LNB ในรูปแบบต่างๆ article
หน้าแรก article
รวมภาพการทำ DUO 5.5 article
เทคนิคการติดตั้งจาน FIX. ไทยคม article
MOTOR ACTUATOR article
ดาวเทียมระบบ DIGITAL MPEG 2 article
LNB article
ติดตั้งจานดาวเทียม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม