ReadyPlanet.com
คำนวณหาตำแหน่งดาวเทียม

โปรแกรมใหม่สำหรับการหามุมต่างๆของดาวเทียมครับ
สำหรับประเทศไทยครับ
ThaisatPosit.rar ( 20.06.2008 10:09)

คุณสามารถหาค่ามุมส่ายของดาวเทียมดวงต่างๆแบบง่ายๆทุกพื้นที่ทั่วไทยด้วยโปรแกรมคำนวณหาค่ามุมส่าย

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากครับ
เพียงแค่เรารู้ค่า 2  ค่าเราก็จะหาค่ามุมส่ายของดาวเทียมได้แล้วครับ

ค่าทั้ง 2 มีดังนี้ครับ
1. ค่า Latitude       อ่านค่าได้จากแผนที่ประเทศไทย  จะมีตัวเลขตั้งแต่ 5-20 เป็นเส้นแนวนอน
2. ค่า Longitude   อ่านค่าได้จากแผนที่ประเทศไทย  จะมีตัวเลขตั้งแต่ 97-106  เป็นเส้นแนวตั้ง

เริ่มต้นด้วยการโหลดโปรแกรมดังนี้ก่อนครับ

โปรแกรมคำนวณ คลิ๊กที่นี่
แผนที่ประเทศไทย คลิ๊กที่นี่

เมื่อได้โหลดโปรแกรมและโหลดแผนที่เรียบร้อยแล้วให้เริ่มทำการหาค่าดังนี้ครับ

    ใช้แผนที่ประเทศไทยประกอบ
    ค่า 2 ค่าก็คือบริเวณสถานที่ๆเราจะทำการติดตั้ง
    แล้วขีดเส้นทับแผนที่ที่ๆเราจะทำการติดตั้งรวม 2 เส้นคือแนวตั้ง 1 เส้น และแนวนอน 1 เส้น  ดังภาพตัวอย่าง

1. อ่านค่า  Latitude และ Longitude จากแผนที่ประเทศไทย
    ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการอ่านค่าที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
    โดยอ่านค่าจากแผนที่ได้ดังนี้ 
    Latitude  =  11.80     โดยประมาณ
    Longitude = 99.75   โดยประมาณ

2. นำค่าที่อ่านได้จากแผนที่มากรอกลงที่ตัวโปรแกรมทั้ง 2 ค่า

  
    แถวบนใส่ค่า ละติจูด  ช่องแรกค่าตัวเลขเต็ม    ช่องที่ 2 ค่าทศนิยม    ช่องที่ 3 ค่าเศษทศนิยม
    แถวล่างใส่ค่า ลองติจูด  ช่องแรกค่าตัวเลขเต็ม    ช่องที่ 2 ค่าทศนิยม    ช่องที่ 3 ค่าเศษทศนิยม

3. เมื่อใส่ค่าครบแล้วเลือกคลิ๊กดาวเทียมที่ต้องการรู้ค่ามุมส่ายและมุมเงยได้เลย 
    ในที่นี่ยกตัวอย่างที่ดาวเทียมไทยคม 2/3
    เมื่อคลิ๊กที่ดาวเทียมดวงใหนดาวเทียมดวงนั้นๆก็จะแสดงค่าให้เราเห็นทันที ง่ายมากครับ

   
    มุมส่ายคือ  Azimuth
    มุมเงยคือ   Elevation
   ( มุมก้ม...ให้เอาตัวเลข 90 ตั้ง และ ลบกับค่า Elevation ที่คำนวณได้ )

เขียนข้อมูลโดย  มนตรี  สุขรอบ 01-841-2368Copyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม