ReadyPlanet.com
การต่อสวิท LNB ในรูปแบบต่างๆ article

  

     การใช้สวิท 13/17  ต่อใช้งานกับ LNB แบบบวกความถี่  2  ตัว  กับเครื่องรับ 1 เครื่อง    
 รูปแบบตัวอย่างการต่อใช้งานสวิท  13/17
 

สวิทตัดต่อแบบ 13/17
               หรือสวิทตัดต่อแบบ V/H ใช้ไฟเลี้ยง V/H เป็นคำสั่งในการตัดต่อ  สามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหน้างานที่จะทำครับ
 


       การใช้มัลติสวิท  2x4  ต่อใช้งานกับ LNB แบบ  2  ขั้ว  ใช้กับเครื่องรับ 4 เครื่อง     รูปแบบตัวอย่างการต่อใช้งาน  2 ออก 4
 

สวิทตัดต่อแบบ 13/17  แบบเข้า 2 ออก 4
               หรือสวิทตัดต่อแบบ V/H ใช้ไฟเลี้ยง V/H เป็นคำสั่งในการตัดต่อ  สามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหน้างานที่จะทำครับ  
               ในภาพเป็นตัวอย่างการต่อใช้งานในกรณีที่ต้องการใช้จานใบเดียวกับเครื่องรับหลายเครื่อง  โดยเฉพาะจานรับทีวีไทย  มักใช้วงจรการต่อแบบนี้ครับ

หมายเหตุ  การต่อวงจรแบบนี้ควรใช้ LINE AMP ขยายสัญญาณก่อน เพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณก่อนแยกสัญญาณใช้งานดังภาพตัวอย่าง
 

   
     การใช้มัลติสวิท  2x6  ต่อใช้งานกับ LNB แบบ  2  ขั้ว  ใช้กับเครื่องรับ  6 เครื่อง     

รูปแบบตัวอย่างการต่อใช้งาน  2 ออก 6
 

สวิทตัดต่อแบบ 13/17  แบบเข้า 2 ออก 6
               หรือสวิทตัดต่อแบบ V/H ใช้ไฟเลี้ยง V/H เป็นคำสั่งในการตัดต่อ  สามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหน้างานที่จะทำครับ  
               ในภาพเป็นตัวอย่างการต่อใช้งานในกรณีที่ต้องการใช้จานใบเดียวกับเครื่องรับหลายเครื่อง  โดยเฉพาะจานรับทีวีไทย  มักใช้วงจรการต่อแบบนี้ครับ

หมายเหตุ  การต่อวงจรแบบนี้ควรใช้ LINE AMP ขยายสัญญาณก่อน เพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณก่อนแยกสัญญาณใช้งานดังภาพตัวอย่าง
 

   
      การใช้สวิท  0/22K  ต่อใช้งานกับ  LNB   2 ตัว  ใช้กับเครื่องรับ  1 เครื่อง      รูปแบบตัวอย่างการต่อใช้งานเข้า  2 ออก 1
 รูปแบบตัวอย่างการต่อใช้งานเข้า  2 ออก 1
 

สวิทตัดต่อแบบ  0/22KHz  แบบเข้า 2 ออก 1
               หรือสวิทตัดต่อแบบเข้า 2 ออก 1 ใช้ความถี่  22KHz  เป็นคำสั่งในการตัดต่อ  สามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหน้างานที่จะทำครับ

หมายเหตุ..สวิทแบบนี้ไม่เหมาะกับการออกแบบใช้กับเครื่องรับดาวเทียมหลายๆเครื่อง
                 เพราะจะเกิดสัญญาณคำสั่งรบกวนกันเองทำให้สวิททำงานไม่สมบูรณ์
                ในกรณีที่ต้องการใช้จริงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์บางส่วนจึงจะใช้งานได้
 

   
      การใช้อุปกรณ์รวมสัญญาณ   SAT & ANT   ต่อใช้งาน  ใช้กับเครื่องรับ  1 เครื่อง      รูปแบบการต่อใช้งานอุปกณณ์รวมสัญญาณ
 

อุปกรณ์เสริมสำหรับ รวมสัญญาณ
                เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณระหว่างเสาอากาศกับสายจากจานดาวเทียม  ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเดินสายเพิ่มในจุดที่ต้องการใช้ดาวเทียมได้  สัญญาณจะรวมกันและแยกกันที่ปลายทาง  ทำให้เราสามารถใช้สายสัญญาณเดิมของเสาอากาศร่วมกับดาวเทียมได้ อุปกรณ์ตัวนี้มีประโยชน์มากครับ  สำหรับบ้านสวยๆที่เดินสายไว้แล้ว

 


         การใช้สวิทตัดต่อ   LNB   ไดเซ็คสวิท  ต่อใช้งานกับเครื่องรับ  1 เครื่อง      
รูปแบบการต่อ DiSEqC  แบบที่ 1
 รูปแบบการต่อ DiSEqC  แบบที่ 2
 

สวิทตัดต่อแบบ  DiSEqC  แบบเข้า 4 ออก 1
               สวิทตัดต่อแบบไดเซ็คสวิทเข้า 4 ออก 1 ใช้คลื่นพัลจากเครื่องรับดาวเทียมเป็นคำสั่งในการตัดต่อโดยภายในตัวสวิทจะมี ไอซีไมโครโปรแซสเซอร์รับคำสั่งและสั่งงานสวิทเพื่อเลือกจุดต่อ LNB   สามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหน้างานที่จะทำครับ
หมายเหตุ..สวิทแบบนี้ไม่เหมาะกับการออกแบบใช้กับเครื่องรับดาวเทียมหลายๆเครื่อง
                 เพราะจะเกิดสัญญาณคำสั่งรบกวนกันเองทำให้สวิททำงานไม่สมบูรณ์
                 ในกรณีที่ต้องการใช้จริงต้องมีการดัดแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์บางส่วนจึงจะใช้ได้
 

         ดัดแปลงวงจร  สวิทตัดต่อ  แบบไดเซ็คสวิท  ต่อใช้งานกับหลายเครื่อง      รูปแบบการดัดแปลงต่อใช้งาน
 


หากไม่มีการดัดแปลงวงจร 
ปัญหาคือ  แต่ละเครื่องรับจะรับสัญญาณได้บ้างไม่ได้บ้าง

ปัญหาการรบกวนของคำสั่งเกิดจาก 
คำสั่งสวิทแต่ละเครื่องรั่วถึงกันผ่านตัวไดโอดที่อยู่ในอุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณ

การดัดแปลง
ให้ตัดไดโอดหรือถอดไดโอดที่เป็นเป็นอุปกรณ์นำไฟไปเลี้ยง LNB  ออกทุกตัว
เพื่อตัดปัญหาเรื่อง การรบกวนกันของคำสั่งในแต่ละเครื่อง
เป็นผลให้ LNB ไม่มีไฟไปเลี้ยง  ต้องทำวงจรไฟเลี้ยงแทนที่ด้วย

วิธีการดัดแปลงเพิ่มเติม
1. ตัดไดโอดที่ตัว Splitter Power Pass ออกทุกตัว
2. ทำวงจรไฟเลี้ยง LNB แทนไฟเลี้ยงชุดเดิม
     V  ใช้ไฟเลี้ยงที่ 13-14 Volt  
     H  ใช้ไฟเลี้ยงที่ 17-18 Volt
3. แล้วต่อตามวงจร  จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบรับ

   

   เขียนข้อมูลโดย  มนตรี  สุขรอบ   WWW.NICS-SAT.com

หากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

มุมก้มเงยจาน MOVE article
มุมจานทั่วไทย FIX. Thaicom 5 article
DUO Thaicom 5 & NSS6 article
หน้าแรก article
รวมภาพการทำ DUO 5.5 article
การใช้เข็มทิศปรับแนวเสาอากาศจานดาวเทียม article
เทคนิคการติดตั้งจาน FIX. ไทยคม article
MOTOR ACTUATOR article
ดาวเทียมระบบ DIGITAL MPEG 2 article
LNB article
ติดตั้งจานดาวเทียม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม