ReadyPlanet.com
รวมวิธีการต่อสวิท LNB 4 x 4 article

ชุดรับทีวีทีสมบูรณ์แบบที่สุด Thaicom 2/3 C & KU & NSS 6
ภาพตัวอย่าง
ดาวเทียม 3 ดวงกับเครื่องรับ 1 - 4 เครื่อง
โดยใชมัลติสวิท  4x4  Profess 4022


การต่อสายเข้าตัวมัลติสวิท 4x4

ดาวเทียม

INPUT 4x4

Thaicom 2/5   C - Band

LNB  A

13/ 22KHz OFF

Thaicom 2/5   C - Band

LNB  B

18/ 22KHz OFF 

Thaicom 2/5   KU - Band

LNB  C

13/ 22KHz On

NSS 6   KU - Band

LNB  D

18/ 22KHz On


การปรับตั้งคำสั่งตัวเครื่องรับ

ชื่อดาวเทียม

 LNB Frqency

Polarity

22Khz ON/OFF
Thaicom 2/5   C - Band

5150

VER / HOR

22KHz OFF

Thaicom 2/5   KU - Band

11300

VER

22KHz On

NSS 6   KU - Band

9750 

HOR

22KHz On


หมายเหตุ
จากวงจรการใช้งาน
สำหรับดาวเทียม Thaicom 2/5   KU จำเป็นต้องใช้ LNB KU แบบ Singel 11300 เท่านั้น
และจะต้องปรับหมุนตั้งหัวรับ LNB ให้ต่างจากเดิม 90 องศาเพื่อใช้ Ver รับแทนฝั่ง Hor  ตามวงจรที่ต่อเอาไว้

สำหรับท่านที่สนใจมัลติสวิท  4x4  Profess 4022

- ช่วยออกแบบให้ฟรี
- ตามความต้องการของลูกค้า
- หากใช้การได้ไม่สมบูรณ์ยินดีรับคืนสินค้าและเปลี่ยนตัวสินค้าได้

ยินดีให้คำปรึกษาทุกแบบระบบฟรี !!!  ครับ  02-642-9632  อัตโนมัติ 6 เลขหมาย
 

ตัวอย่างการต่อแบบที่  2
ดาวเทียม 3 ดวงกับเครื่องรับ 5-8 เครื่อง
 ภาพตัวอย่าง
ดาวเทียม 3 ดวงกับเครื่องรับ  5 - 8 เครื่อง
โดยใชมัลติสวิท  4x4  Profess 4022    2 ตัว
อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มคือ  SPLITTER  POWERPASS  2 ทาง  4 ตัว

การต่อสายเข้าตัวมัลติสวิท 4x4

ดาวเทียม

INPUT 4x4

Thaicom 2/5   C - Band

LNB  A

13/ 22KHz OFF

Thaicom 2/5   C - Band

LNB  B

18/ 22KHz OFF 

Thaicom 2/5   KU - Band

LNB  C

13/ 22KHz On

NSS 6   KU - Band

LNB  D

18/ 22KHz On


การปรับตั้งคำสั่งตัวเครื่องรับ

ชื่อดาวเทียม

 LNB Frqency

Polarity

22Khz ON/OFF
Thaicom 2/5   C - Band

5150

VER / HOR

22KHz OFF

Thaicom 2/5   KU - Band

11300

VER

22KHz On

NSS 6   KU - Band

9750 

HOR

22KHz On


หมายเหตุ
จากวงจรการใช้งาน
สำหรับดาวเทียม Thaicom 2/5   KU จำเป็นต้องใช้ LNB KU แบบ Singel 11300 เท่านั้น
และจะต้องปรับหมุนตั้งหัวรับ LNB ให้ต่างจากเดิม 90 องศาเพื่อใช้ Ver รับแทนฝั่ง Hor  ตามวงจรที่ต่อเอาไว้

สำหรับท่านที่สนใจมัลติสวิท  4x4  Profess 4022

- ช่วยออกแบบให้ฟรี
- ตามความต้องการของลูกค้า
- หากใช้การได้ไม่สมบูรณ์ยินดีรับคืนสินค้าและเปลี่ยนตัวสินค้าได้

ยินดีให้คำปรึกษาทุกแบบระบบฟรี !!!  ครับ  02-642-9632  อัตโนมัติ 6 เลขหมายสำหรับรับทีวีไทยและต่างประเทศ รวม 100 กว่าช่องรายการ

ภาพตัวอย่าง
ดาวเทียม 2 ดวงกับเครื่องรับ  1 - 4 เครื่อง
โดยใชมัลติสวิท  4x4  Profess 4022
อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มคือ  LNB  2 ขั้ว OUTPUT

การต่อสายเข้าตัวมัลติสวิท 4x4

ดาวเทียม

INPUT 4x4

Thaicom 2/5   C - Band

LNB  A

13/ 22KHz OFF

Thaicom 2/5   C - Band

LNB  B

18/ 22KHz OFF 

Asisat  3 S     C - Band

LNB  C

13/ 22KHz ON

Asisat  3 S     C - Band

LNB  D

18/ 22KHz ON


การปรับตั้งคำสั่งตัวเครื่องรับ

ชื่อดาวเทียม

 LNB Frqency

Polarity

22Khz ON/OFF
Thaicom 2/5   C - Band

5150

VER / HOR

22KHz  OFF

Thaicom 2/5   KU - Band

5150

VER / HOR

22KHz    ON


หมายเหตุ
จากวงจรการใช้งาน
สำหรับการใช้ LNB  2 ขั้ว OUTPUT  จะทำให้การปรับตั้งง่ายยิ่งขึ้น
เป็นการใช้ Ver - Hor แบบการต่อแบบปกติทั่วไปครับง่ายมากๆ

สำหรับท่านที่สนใจมัลติสวิท  4x4  Profess 4022

- ช่วยออกแบบให้ฟรี
- ตามความต้องการของลูกค้า
- หากใช้การได้ไม่สมบูรณ์ยินดีรับคืนสินค้าและเปลี่ยนตัวสินค้าได้

ยินดีให้คำปรึกษาทุกแบบระบบฟรี !!!  ครับ  02-642-9632  อัตโนมัติ 6 เลขหมายตัวอย่างการออกแบบการใช้งานเพิ่มเติม
    

  
คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่
 

แบบที่ 4    4x8
           
             ใช้กับ LNB 4 ตัว  สามารถเลือกใช้กับดาวเทียมดวงใหนก็ได้ 4 ดวง...และใช้ได้กับเครื่องรับดาวเทียมได้ตั้งแต่ 5-8 เครื่อง...รับได้อิสระทั้ง Ver / Hor  โดยไม่ต้องจูนเครื่องรับใหม่...ตั้งค่าสวิทคำสั่งตามแบบโดยตรง...
อุปกรณ์ดูตามแบบตัวอย่างครับ...


 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

แบบที่ 5    5x8
           
             ใช้กับ LNB 5 ตัว  สามารถเลือกใช้กับดาวเทียมดวงใหนก็ได้ 5 ดวง...Ku 3 ดวงและ C-Band 2 ดวงและใช้ได้กับเครื่องรับดาวเทียมได้ตั้งแต่ 5-8 เครื่อง...รับได้อิสระทั้ง Ver / Hor  โดยไม่ต้องจูนเครื่องรับใหม่...ตั้งค่าสวิทคำสั่งตามแบบโดยตรง...อุปกรณ์ดูตามแบบตัวอย่างครับ...


 

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

แบบที่ 6    8x8
           
             ใช้กับ LNB 8 ตัว  สามารถเลือกใช้กับดาวเทียมดวงใหนก็ได้ 8 ดวง...Ku 3 ดวงและ C-Band 5 ดวงและใช้ได้กับเครื่องรับดาวเทียมได้ตั้งแต่ 5-8 เครื่อง...รับได้อิสระทั้ง Ver / Hor  โดยไม่ต้องจูนเครื่องรับใหม่...ตั้งค่าสวิทคำสั่งตามแบบโดยตรง...อุปกรณ์ดูตามแบบตัวอย่างครับ...


มัลติสวิท  4x4  Profess 4022

ช่วยแก้ปัญหาสำหรับ
บ้านที่ ต้องการรับหลายจุดหลายดาวเทียม
หมดปัญหาเรื่องการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างเครื่อง
และระหว่างดาวเทียม  มีจำหน่ายแล้วครับ !!!ราคา  1,600.-
พร้อมหม้อแปลง 1 Amp
สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม

Specifications

SAT.Input Frequency MHz 950-2150
Insertion Loss ( dB ) 10+/-2
Switching Isolation ( dB ) 35
Input Isolation ( dB ) 35
Return Loss ( dB ) 8
DC  Current Consumption ( mA ) 60
Max.  Current  To  LNBs ( mA ) 500
Input / Output  Connector - 75 F-(f)
Selection  Table
LNB  A   REC 1/2/3/4 13V / 22KHz OFF
LNB  B   REC 1/2/3/4 18V / 22KHz OFF
LNB  C   REC 1/2/3/4 13V / 22KHz ON
LNB  D   REC 1/2/3/4 18V / 22KHz ON
Dimension ( mm ) 199 x 146 x 43
Adaptor  AC/DC  1000 mA 1000 mA 220V 50 Hz 

อุปกรณ์ประกอบภายใน

                 อุปกรณ์ภายในประกอบเป็นแบบซิลิคอนชิพ...ระบบสวิทแบบอิเล็คทรอนิคส์แต่ละ OUTPUT มีวงจรป้องกันการรบกวนระหว่างกันและกัน...จึงทำให้สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์อย่าง  DiSEqC SW เพื่อเพิ่มช่องทาง INPUT ให้ได้มากยิ่งขึ้น...โดยไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน

ผลการทดสอบ

        ใช้งานได้ดีมากครับ...ทดลองใช้กับ LNB หลากหลายรูปแบบ  ไม่มีปัญหาการรบกวนระหว่างกันและกัน...ทดลองใช้ ไดเซ็กสวิท ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้งาน...ก็สามารถใช้งานได้ดี...ไม่ว่าจะสั่งคำสั่งต่างกันอย่างไร..ก็ไม่มีปัญหาครับ...หาอุปกรณ์ตัวนี้มาตั้งนาน..พอได้ทดลองใช้แล้วพอใจมากครับจะได้ไม่ต้องดัดแปลงให้เมื่อย แถมราคาถูกกว่าที่แปลงเองเสียอีกครับ
         ประหยัดกว่าแปลงเอง  คือ .. ไม่ต้องใช้ Splitter PowerPass... ไม่ต้องใช้สวิทตัดต่อหลายตัว...แถมยังใช้งานได้ดีอีกด้วยครับ... สนใจสินค้าตัวนี้สอบถามได้ครับ

ข้อมูลโดย  มนตรี  สุขรอบ 01-841-2368
 
   


ร้านค้าที่จัดจำหน่าย

โทร.

เขต

บริษัท นิกส์เซลส์แอนด์เซอร์วิสจำกัด

02-642-9632

ดินแดง

บริษัท เอ็มเจเซ็ทเทลไลท์ จำกัด

02-935-5117-8

ลาดพร้าว 80

PSN SATELLITE CO., LTD.

02-703-2487-8

ถ.ศรีนครินทร์

บริษัท ดาต้า ลอจิก ซิสเต็ม จำกัด 0-2992-2004-6

ข้างแม็คโคร รังสิต

Support Electronucs

02-623-7454

บ้านหม้อ

forwardsat

02-743-7006

สุขุมวิท 101/1
เทคนิคสำหรับช่าง....มือใหม่

เทคนิคการติดตั้งจาน FIX. ไทยคม article
เทคนิคการติดตั้งจาน C/KU DUO MOVE 2 article
การใช้เข็มทิศ article
มุมก้มเงยและมุมชดเชย ของจาน MOVE article
เทคนิคติดตั้ง 5.5 DUO article
เทคนิคการติดตั้งดาวเทียม Yamal 202
DUO...THAICOM 2/5... KU articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม