ReadyPlanet.com
DUO Thaicom 5 & NSS6 article

ลักษณะการติดตั้ง
              จากภาพ...การติดตั้ง LNB แบบ  KU BAND เพิ่มเพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียม NSS6 ซึ่งมีช่องรายการไทยส่งจากดาวเทียมดวงนี้อีกหลายช่องรายการครับ
               สำหรับจานดาวเทียมขนาด 5.5 จะมีขา DUO แบบสำเหร็จให้ได้ติดตั้งกันแบบง่ายๆดังภาพตัวอย่าง  สังเกตครับว่า LNB KU จะตั้งอยู่ในแนวเลข 0 ของ LNB ตัวหลัก

แสดงภาพจริง
                จากภาพ  เป็นภาพถ่ายจากหน้าจาน ให้สังเกตที่ขั้วต่อสายของ LNB KU จะต้องติดตั้งให้ถูกต้อง  โดยหันขั้วต่อสายตั้งฉากกับเหล็ก DUO เหมือนภาพตัวอย่าง

ภาพการต่อสวิท
                 เป็นการต่อสวิท เพื่อทำหน้าที่ตัดต่อ หัวรับสัญญาณแบบอัตโนมัติ
ขั้วต่อ SW DiSEqC
1. LNB 1 ต่อ  C-BAND
2. LNB 2 ต่อ  KU-BAND
3. RECEIVER ต่อ เครื่องรับ

คำสั่งสวิทกับสวิทต้องตรงกัน

ภาพ LNB แบบ CKU
                  ในกรณีที่ท่านต้องการรับชมช่องรายการเพิ่มเติมจากดาวเทียมไทยคมแบบ KU เพิ่ม...ทำได้ง่ายๆโดยการเปลี่ยนหัวรับแบบ CKU แทนหัวรับเดิมท่านก็จะได้รับชมช่องรายเพิ่มเติมได้แล้วครับ เช่นช่อง การศึกษานอกโรงเรียน....และอีกหลายช่องรายการครับ
มุมก้มเงยจาน MOVE article
มุมจานทั่วไทย FIX. Thaicom 5 article
การต่อสวิท LNB ในรูปแบบต่างๆ article
หน้าแรก article
รวมภาพการทำ DUO 5.5 article
การใช้เข็มทิศปรับแนวเสาอากาศจานดาวเทียม article
เทคนิคการติดตั้งจาน FIX. ไทยคม article
MOTOR ACTUATOR article
ดาวเทียมระบบ DIGITAL MPEG 2 article
LNB article
ติดตั้งจานดาวเทียม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม