ReadyPlanet.com
DUO...THAICOM 2/5... KU article

การตั้งรับมุมสะท้อนตรง  THAICOM 2/5 KU  กับจานขนาด 5.5 DYNASATรูปที่ 1

อุปกรณ์ที่ใช้
1. LNB KU  + SW
2. เหล็กรู
3. เหล็กจับ LNB ( แบบเดียวกันกับตัวจับ KU PSI )

             รูปที่ 1.  เป็นการนำ LNB KU มาตั้งรับดาวเทียม THAICOM 2/5 KU กับจานขนาด 5.5 DYNASAT   ต่ำแหน่งที่จับ LNB คือที่แขนจับ LNB ฝั่งซ้ายมือด้านบน ( เปรียบเทียบ...เมื่อเรายืนมองจากด้านหน้าจาน )
   รูปที่ 2

             รูปที่ 2.  ระยะห่างจากแผ่นสกาล่าริ่ง  ประมาณ  5 นิ้ว  ตามรูปรูปที่ 3

             รูปที่ 3.  ระยะห่างจากแขนจับ  ประมาณ  2 นิ้วครึ่ง  ตามรูป

รูปที่ 4

             รูปที่ 4.  เหล็กรูตัดที่แขวน LNB ตัดประมาณ 5 รู  ส่วนฝั่งตัวประกับจับกับแขนจับ LNB ตัดเหล็กรูประมาณ 3 รู  แล้วประกอบตามรูปรูปที่ 5

             รูปที่ 5.  ที่ท้ายตัว LNB ยกเอียงขึ้นเหล็กน้อยตามรูปรูปที่ 6

             รูปที่ 6.  ที่ขั้วต่อสายหันขั้วต่อสายตามรูปโดยประมาณ สัญญาณที่รับได้กับเครื่องรับแบบ Number 1 Mini  แถบสีแดงขึ้นประมาณ 33-37จบขั้นตอนครับ
ลองปรับแต่งดูได้เพิ่มเติมครับอันนี้เป็นตัวอย่างเผื่อเป็นแนวทางครับ

มนตรี  สุขรอบ
เทคนิคสำหรับช่าง....มือใหม่

เทคนิคการติดตั้งจาน FIX. ไทยคม article
เทคนิคการติดตั้งจาน C/KU DUO MOVE 2 article
การใช้เข็มทิศ article
มุมก้มเงยและมุมชดเชย ของจาน MOVE article
เทคนิคติดตั้ง 5.5 DUO article
เทคนิคการติดตั้งดาวเทียม Yamal 202
รวมวิธีการต่อสวิท LNB 4 x 4 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม