ReadyPlanet.com
อุปกรณ์เสริม MATV article

                 

อุปกรณ์เสริม MATV

            คืออุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ระบบส่งสัญญาณในระบบ MATV สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป   เพื่อความเข้าใจและเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระบบที่ต้องการได้ดีและเหมาะสมที่สุด
อุปกรณ์เสริมมีดังนี้

1. RF Modulator
2. Demodulator
2. Channel Converter
3. Channel Filter
4. Mixer Active Combiner
5. Attenuator


 


RF Modulator

                อาร์เอฟมอดูเลเตอร์  คือ  อุปกรณ์ใช้สำหรับแปลงสัญญาณภาพและเสียงให้เป็นสัญญาณ ความถี่วิทยุเพื่อส่งเข้าระบบ MATV มอดูเลเตอร์  หรือ ภาษาช่างเรียกง่ายๆว่า มอด   จะใช้ 1 ตัวต่อ 1 ช่องรายการ
มีอยู่ประมาณ 3 ประเภทด้วยกัน

แบบที่ 1 Modulator แบบที่ติดมากับเครื่อง 
               เช่นเครื่องวีดีโอ, เครื่องรับดาวเทียม, จะเป็นมอดแบบผลิตสัญญาณขั้นตอนเดียวแล้วรวมสัญญาณภาพและเสียงผสมกับความถี่คลื่นวิทยุแล้วส่งออกใช้งานเลย  
    

ลักษณะรูปคลื่นที่วัดได้จาก มอดแบบขั้นตอนเดียว

สัญญาณ 1 ช่อง

ส่งลงระบบ MATV ช่องเว้นช่อง

ข้อดี   คือปรับเปลี่ยนช่องความถี่ที่ส่งออกได้กว้างตั้งแต่  21-69 ในช่วงความถี่  UHF  และราคาถูก
ข้อเสีย   ความถี่ที่ใช้ส่ง  สัญญาณจะฟุ้งไม่อยู่ในความถี่ที่กำหนด  ทำให้ส่งสัญญาณในระบบใหญ่ๆได้ไม่ดี ( เหมาะสำหรับอาคารที่มีจุดรับทีวีน้อย )

 

แบบที่ 2 Modulator แบบติดตั้งอยู่นอกเครื่อง
               คือมอดที่ถูกผลิตมาแบบพิเศษมากขึ้น  โดยมีระบบผลิตคลื่นความถี่ที่แม่นยำขึ้นทำให้สัญญาณที่ได้มีความคมมากขึ้น  และแม่นยำมากขึ้นอาการเคลื่อนจากความถี่เดิมจะไม่มี  และมีความคมของสัญญาณมากขึ้นและอาการฟุ้งของสัญญาณจะไม่มี
   

ลักษณะรูปคลื่นที่ได้จาก มอดแบบขั้นตอนเดียว แบบนอกเครื่อง

สัญญาณ 1 ช่อง

ส่งลงระบบ MATV ช่องเว้นช่อง

ข้อดี   คือปรับเปลี่ยนช่องความถี่ที่ส่งออกได้   สามารถเลือกช่วงความถี่ที่ต้องการส่งได้ เช่น VL , Low S-Band , VH , High S-Band , UHF 1-2  มีความคมของสัญญาณสูง  ทำให้ส่งสัญญาณได้แรงขึ้น  ภาพที่ได้จะคมชัดมากขึ้นกว่าแบบที่ไม่ใช้มอดนอกเครื่อง
ข้อเสีย  การส่งสัญญาณจะต้องส่งช่องเว้นช่องเช่น  5,-7,-9,-11 ทำให้ต้องใช้ช่วงความถี่ที่ใช้ส่งกว้าง   ความถี่ที่ส่งจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  ถ้าระบบสายภายในอาคารไม่ดี  การส่งที่ความถี่สูงๆจะทำให้สัญญาณที่ปลายสายไม่ชัด  เนื่องจากสัญญาณจะสูญหายไปในสายมากถ้าความถี่ที่ใช้สูง

   


แบบที่  3 แบบติดตั้งนอกเครื่อง  Single Side Band
               คือมอดที่มีขั้นตอนการผลิตทีมีขั้นตอนละเอียดยิ่งขึ้น  ความถี่ที่แม่นยำด้วยระบบบกรองความถี่แบบ SAW FILTER  และระบบตัดคลื่นรบกวนข้างเคียงออกทำให้มอดในรุ่นนี้ดีที่สุดเหมาะสำหรับงานระบบอาคารเป็นอย่างมาก  สามารถจัดช่องส่งสัญญาณติดกันได้  เป็นมอดที่ออกแบบมาเพื่องานระบบทีวีรวมโดยเฉพาะ
    

ลักษณะรูปคลื่นที่ได้จาก  Modulator Single Side Band

สัญญาณ 1 ช่อง

ส่งลงระบบ MATV ช่องชิดกันได้

ข้อดี   จัดส่งช่องความถี่ชิดกันได้เช่น   5,6,7,8,9,10,11,12   โดยไม่เกิดการรบกวนกันระหว่างช่อง  ทำให้ส่งสัญญาณหลายๆช่องในช่วงความถี่ที่ไม่สูงมากเกินไป   สัญญาณที่ถึงจุดรับทีวีที่ห้องผู้พักอาศัย  จะมีความคมชัดสูง  ใกล้เคียงกันทุกห้อง  ไม่ว่าจะอยู่ต้นทางหรือปลายทาง  หรือ ใช้แก้ปัญหาในระบบอาคารที่มีสายรุ่นเก่าให้ภาพชัดขึ้นได้
ข้อเสีย  ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเลือกช่องความถี่ได้ 


 


De Modulator

            คืออุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ  RF  หรือสัญญาณทีวีให้เป็นสัญญาณภาพและเสียง  หรือสัญญาณ AV  อุปกรณ์ตัวนี้ถ้าใช้ในระบบ  MATV  ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ Modulator  ส่วนมากใช้ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนช่องความถี่เดิมให้ส่งช่องใหม่ 

สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนช่องความถี่

ช่องความถี่ไม่ว่าง    บางครั้งช่องความถี่ที่ต้องการใช้เต็มไม่สามารถส่งสัญญาณเข้าระบบได้  จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนส่งช่องความถี่ใหม่ที่ยังว่างอยู่   จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ร่วมกับ มอดูเลเตอร์
คลื่นรบกวนจากอุปกรณ์และระบบ   ตัวอย่างเช่นระบบ MMDS  ที่ใช้รับช่อง Nation Channel  หรือ ไททีวี จะรับสัญญาณในระบบไมโครเวฟ   และเมื่อรวมสัญญาณเข้าไปในระบบทีวีรวม     จะมีสัญญาณรบกวนเข้ามาในระบบค่อนข้างมาก    ในกรณีที่ช่องรายการทีวีในระบบอาคารมีน้อยปัญหาอาจจะมีไม่มาก    แต่สำหรับอาคารที่มีช่องรายการทีวีมากๆระบบจะมีปัญหาทันที     จึงจำเป็นต้องใช้ De Mod เพื่อจูนเลือกเฉพาะช่องรายการที่ต้องการและมอดสัญญาณใหม่  ทำให้สัญญาณที่ได้สะอาดขึ้นChannel Convertor

               เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนความถี่ช่องทีวีช่องเดิมให้เป็นช่องความถี่ใหม่  เช่นเดิมส่งช่อง 5 ปรับเปลี่ยนเป็นช่อง 12 เป็นต้น 

ทำไมต้องเปลี่ยนช่องความถี่
               สำหรับอาคารสูงๆที่อยู่ในกรุงเทพฯ จะพบปัญหานี้บ่อยๆ คือรับสัญญาณทีวีช่องพื้นฐานได้ไม่ชัด  อาการส่วนมากคือภาพเป็นเงา    เช็คสัญญาณที่ต้นทางชัดไม่มีเงา  แต่พอเช็คสัญญาณภาพที่ห้องพักอาศัยกลับมีเงามากจนดูไม่ได้     สาเหตุเกิดจากมีสัญญาณที่เข้าถึงทีวีได้หลายทาง    คือสัญญาณที่เข้ามาทางอากาศโดยตรงเพราะอาคารสูงจะรับสัญญาณได้ดี     และสัญญาณที่เข้ามามีความถี่เดียวกันกับที่เรารับกับระบบทีวีรวมอยู่  ทำให้ทีวีที่รับภาพได้มีสัญญาณที่เหลื่อมลำกัน   จึงเกิดภาพเป็นเงา
                วิธีแก้คือปรับเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่  สำหรับช่องที่มีปัญหา    เพื่อให้ทีวีรับสัญญาณได้จากเหล่งเดียวและจะทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องภาพเป็นเงาให้หายได้Channel Filter

             เป็นอุปกณณ์กรองสัญญาณทีวีที่ใช้ในระบบ MATV  ให้สัญญาณที่ได้มีเฉพาะช่องที่ต้องการกรองผ่านเท่านั้น   ส่วนความถี่ที่ไม่ต้องการจะไม่สามารถผ่านหรือผ่านได้น้อย
             ใช้สำหรับลดปัญหาการกวนข้ามช่องของระบบทีวีรวมที่ใช้วิธีรวมสัญญาณโดยตรงจากเครื่องรับดาวเทียมMixer  Active Combiner

              คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรวมช่องสัญญาณระบบดาวเทียมหรือทีวีเข้าด้วยกัน  และยังสามารถปรับความแรงของสัญญาณเพิ่มได้ในกรณีที่สัญญาณอ่อน  เพื่อปรับระดับสัญญาณของแต่ละช่องก่อนส่งเข้า Booster เพื่อทำการขยายสัญญาณต่อไป
               เพื่อป้องกันช่องสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณที่มากกว่าล้นเข้ามาทับสัญญาณที่อ่อนกว่า   ในช่วงที่นำสัญญาณรวมทั้งหมดขยายสัญญาณเพิ่มขึ้นด้วย Booster


Attenuator

              คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับลดสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณที่ค่อนข้างมากให้สัญญาณลดลง  ปรับลดได้ประมาณ 0-20 dB
               ใช้สำหรับปรับลดช่องสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณโดดมากกว่าช่องอื่นให้ลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกันก่อนทำการขยายด้วย Booster   หรือใช้สำหรับบางจุดที่ต้องการ  ขยายสัญญาณเพิ่มด้วย Booster แต่ไม่สามารถขยายได้เนื่องจากสัญญาณที่ขาเข้าแรงเกินไป  ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวลดสัญญาณก่อนเข้า Booster ขยายสัญญาณ


ออกแบบระบบทีวีรวม

การออกแบบระบบ MATV article
HEAD END article
ตารางความถี่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม