ReadyPlanet.com
การใช้เข็มทิศ article


      

           เข็มทิศเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดทิศทาง  เพื่ออ้างอิง เป็นอุปกรณ์ตัวเล็กแต่ประโยชน์มากมายครับ  ตัวเข็มทิศผลิตจากแผ่นแม่เหล็กบางๆ  แล้ววางไว้บนจุดหมุนที่ไม่มีแรงเสียดทาน  เมื่อเราปล่อยให้แผ่นแม่เหล็กบางๆนี้เคลื่อนไหวแบบอิสระ  ตัวแผ่นแม่เหล็กจะหมุนไปหยุดอยู่ที่จุดๆหนึ่ง  ซึ่งจุดนี้เองทำให้เราอ่านทิศได้
                       

            การกำหนดทิศที่ตัวเข็มทิศ  ถ้าเราลองดูที่ตัวเข็มของเข็มทิศ 
จะมีการทาสีไว้ที่ตัวเข็ม  โดยจะทาสีแดงไว้ฝั่งหนึ่ง และสีดำไว้อีกฝั่งของเข็ม  ทิศเหนือจะทาสีแดงไว้ที่เข็มทิศและทิศใต้จะทาสีดำเมื่อเราสังเกตุที่เข็มทิศ  ตามรูป

                             

ทิศใต้
ทิศตะวันออก    ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ

                                  

การประกอบเข็มทิศกับอุปกรณ์เสริมเพื่อสะดวกในการใช้งาน
สำหรับติดตั้งจานดาวเทียม

             การใช้เข็มทิศสำหรับการติดตั้งจานดาวเทียม  ถ้าจะให้ง่ายต่อการวัด
นะครับ  เราต้องหาอุปกรณ์มาเสริมกับตัวเข็มทิศครับจึงจะสะดวกเวลาวัดทิศครับ

  อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ครับ 
 
1. อลูมิเนียมแบบฉากความยาวประมาณ 2 ฟุต หรือ 60 ซม. ( ห้ามใช้เหล็ก )
  2. เข็มทิศแบบพลาสติกตามแบบภาพหรือไกล้เคียง  ( เอาแบบปรับหมุนองศาได้ )

นำเอาเข็มทิศติดไว้กับอลูมิเนียมแบบฉากโดยใช้เทปกาว 2 หน้า
เท่านี้ท่านก็มีอุปกรณ์วัดทิศแบบสุดยอดไว้ใช้งานแล้วละครับ

                         

การใช้เข็มทิศ  สำหรับจานแบบมูฟ

               จานแบบมูฟจะมีการวัดทิศเพื่ออ้างอิงเพียงจุดเดียว  คือทิศใต้ครับ วิธีการใช้เข็มทิศวัดทิศใต้จะมีวิธีการวัดง่ายๆดังนี้ครับปรับหมุนเส้นขีดสีดำฝั่งตัว S ให้ทับกับเส้นอ้างอิงสีแดงด้านล่างดังภาพ 
               

           นำเข็มทิศที่ได้ดัดแปลง แล้วมาวางทาบกับคอจานดังภาพ  แล้วใช้มือดึงหรือดันให้เข็มทิศหมุนชี้ตรงตามทิศของเข็มทิศดังภาพ  แค่นี้ก็จะได้ทิศใต้ของจานแบบหมุนแล้วครับ เป็นเพียงทิศอ้างอิงนะครับ อย่ายึดถือ 100 %

<<<<<  

 

    ปรับให้เข็มตรงแบบภาพตัวอย่าง

การใช้เข็มทิศสำหรับจาน FIX.

              ถ้าเราใช้เข็มทิศเป็นก็จะช่วยให้การติดตั้งง่ายและเร็วยิ่งขึ้นครับ
การใช้เข็มทิศสำหรับจาน FIX. มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ
 1. เลือกดาวเทียมที่จะรับ
 2. เช็คทิศว่าดาวเทียมที่จะรับอยู่ที่กี่องศา ( Az ) แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน
     ตารางทิศและมุมก้มเงย เพิ่มเติม ( คลิกที่นี่ )
 3. ปรับตัวเลขที่ เข็มทิศให้ได้ตัวเลข ตามตาราง
 4. นำเข็มทิศไปวางทาบด้านข้างคอจาน
 5. ปรับทิศหน้าจานให้เข็มทิศหมุนตรงตามทิศ เหนือใต้
     เท่านี้เราก็จะได้ทิศของจานแบบ Fix. แล้วละครับ ที่เหลือก็ปรับมุมก้มเงยช่วย
     การใช้อุปกรณ์วัดเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ตรงเปะเสมอไปครับ

ทดลองใช้เข็มทิศที่ดาวเทียม ไทยคม 2/3

- เปิดดูจากตารางจะมีทิศ  (Az)โดยประมาณ
  ที่ 240 องศา สำหรับกรุงเทพฯครับ
- ให้เราใช้มือหมุนปรับเข็มทิศให้ได้ตัวเลข
   ที่ประมาณ 240 องศา เหมือนภาพตัวอย่าง
   ให้สังเกตุตัวเลขที่หมุน ให้ไปตรงกับขีด
    สีแดง
เอาชุดเข็มทิศที่ได้ดัดแปลงเอาไว้มาวัดทิศ

- เมื่อตั้งตัวเลขได้ตามองศา Az แล้ว
- ให้นำเอาชุดเข็มทิศไปแปะกับด้านข้าง
   คอจานดาวเทียม
- แล้วปรับทิศของจานดาวเทียมพร้อมสังเกตุ
   ที่ตัวเข็มทิศ ให้เข็มที่หมุนตรงกับทิศ
   โดยเข็มสีแดงจะตรงกับทิศเหนือ
   ทิศใต้จะตรงกับสีดำ เหมือนภาพครับ

เท่านี้เราก็จะได้ทิศของจานแบบ Fix.แล้วครับ
จานดวงอื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันครับ

ข้อมูลโดย มนตรี  สุขรอบชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเทคนิคสำหรับช่าง....มือใหม่

เทคนิคการติดตั้งจาน FIX. ไทยคม article
เทคนิคการติดตั้งจาน C/KU DUO MOVE 2 article
มุมก้มเงยและมุมชดเชย ของจาน MOVE article
เทคนิคติดตั้ง 5.5 DUO article
เทคนิคการติดตั้งดาวเทียม Yamal 202
DUO...THAICOM 2/5... KU article
รวมวิธีการต่อสวิท LNB 4 x 4 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม