ReadyPlanet.com
การออกแบบระบบ MATV article

 

การออกแบบระบบทีวีรวม MATV

           สำหรับอาคารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ระบบทีวีรวมถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อผู้พักอาศัยในอาคาร   และระบบทีวีรวมยังทำให้การติดตั้งเสาอากาศหรือจานดาวเทียมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย       เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งระบบเหล่านี้เป็นส่วนตัว
           การออกแบบระบบ MATV (Master Antenna TeleVision) เป็นระบบที่มีสายอากาศรับสัญญาณทีวีช่องต่างๆ รวมกันเป็นเพียงชุดเดียว  แต่สามารถป้อนสัญญาณไปยังจุดต่างๆ  ภายในอาคารตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ๆได้   ระบบ MATV จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบด้วย    ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้  และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระบบด้วย

แบบเปลนตัวอย่าง ขนาด 96 ห้อง

            
            จากภาพแบบแปลนตัวอย่าง  สามารถใช้แบบตามตัวอย่างดัดแปลงแก้ไข   ลดระบบตามจำนวนห้องที่ต้องการได้   หรือ  ขยายระบบได้ตามจำนวนห้องที่ต้องการ  การจัดระบบกระจายสัญญาณในแบบนี้   จะทำให้สัญญาณที่ได้ใกล้เคียงกันทุกจุด   ไม่ว่าจะเป็นจุดต้นทาง หรือที่จุดอยู่ปลายทาง 

BOOSTER
              
              คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณทีวีให้มีความแรงของสัญญาณที่เพียงพอที่จะแบ่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ตัวแยกแต่ละตัวจนถึงจุดรับทีวีแต่ละจุดอย่างเพียงพอ  โดยปกติสัญญาณที่จุดรับทีวีควรมีความแรงสัญญาณโดยประมาณ  60-80 dB  

              การเลือก BOOSTER ต้องเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนห้อง

1-30 ห้อง

GAIN 30 dB OUTPUT 105 dB

30-80 ห้อง

GAIN 40 dB OUTPUT 115 dB

80-150 ห้อง

GAIN 40 dB OUTPUT 120 dB

         ในกรณีที่จำนวนห้องมากกว่า 150 ห้อง ควรใช้ Booster เพิ่ม

สายนำสัญญาณ

               หรือสาย Coaxial Cable เป็นสายนำสัญญาณแบบกลมมีให้เลือกหลายขนาดที่นิยมใช้กับระบบคือ เบอร์ RG6U และเบอร์  RG11U ในการเลือกใช้สายนำสัญญาณสำหรับระบบ MATV ถ้าระบบไม่ใหญ่มากก็เลือกใช้สายเบอร์ RG6U ทั้งระบบได้เลย   เพราะสายที่ใช้ในระบบจะไม่ยาวมากฉนั้นการสูญเสียของสัญญาณในสายจะน้อย     หากว่าเราใช้สาย RG11 ค่าการสูญเสียของสัญญาณจะใกล้เคียงกันกับสาย RG6 จึงไม่จำเป็นต้องใช้
               ส่วนสายเบอร์ RG11 ใช้ในกรณีที่สายสัญญาณที่จุดต่อพ่วงยาวมากๆ เช่นประมาณ 100 - 200 เมตร  หรือ ใช้กับสายเมนที่เป็นระบบใหญ่ๆ  100 ห้องขึ้นไป ส่วนมากจะใช้เป็นระบบเมนหลักเท่านั้น     ส่วนเมนย่อยและสายแยกเข้าห้องจะใช้สายเบอร์ RG6U

( ข้อสังเกตุสายคุณภาพดี )   ลวดทองแดงที่แกนกลางสายจะต้องเป็นเส้นเดียว ไม่ใช่แบบสายตีเกลียว ฉนวนหุ้มแกนกลางจะต้องเป็นโฟมไม่ใช้พลาสติก  มีฝอยอลูมิเนียมหุ้มและมีสายชีลถักรอบฝอยและหุ้มรอบนอกสุดด้วยพลาสติก  และจะต้องเลือกสายที่มีอิมพีเดนซ์ ที่ 75 โอห์มเท่านั้น

( ข้อควรระวัง )   สำหรับหัวต่อสายขนาด RG11 ควรใช้หัวต่อ F - TYPE แบบมีแกนกลางให้มาด้วย   เพราะถ้าใช้ F - TYPE แบบใช้แกนกลางของสายโดยตรงจะทำให้อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณเสียหายได้  เป็นผลให้ระบบรวนและใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ 

อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณ TAP-OFF

                 คืออุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณทีวีที่ออกแบบมาสำหรับระบบ MATV โดยเฉพาะใช้ได้กับระบบเล็กๆจนถึงระบบขนาดใหญ่คุณสมบัติ TAP-OFF แบ่งสัญญาณออกเป็น 2 ส่วนคือ
                 ส่วนที่หนึ่งสัญญาณระหว่าง  Input และ Output สัญญาณส่วนนี้ออกแบบให้มีการดรอปสัญญาณน้อยที่สุด  เพื่อต่อพ่วงอุปกรณ์ตัวแยกตัวต่อไป
                 ส่วนที่ 2 คือสัญญาณที่ขา Tap จะมีค่าดรอปสัญญาณมากกว่า  โดยจะมีค่าดรอปของสัญญาณ   ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับระบบ  สาเหตุที่ออกแบบให้มีค่าดรอปสัญญาณสูงเพราะอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ต้นทาง   ซึ่งต้นทางสัญญาณจะแรงมากกว่าปลายทาง

อุปกรณ์แยกสัญญาณ SPLITTER

              คืออุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณทีวี  มีให้เลือกหลายขนาด  ตั้งแต่ 2 ทางจนถึง 16 ทาง  แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ  แบบแยก 2-8 ทาง  ให้สัญญาณที่ Output เท่ากันทุกจุด  ส่วนมาก Splitter จะใช้กับระบบทีวีที่มีจำนวนจุดน้อยๆ ภายในบ้านไม่เกิน 10 จุด  หรือหากใช้กับระบบ MATV ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ TAP-OFF  
             

การเลือกใช้อุปกรณ์ตัวแยก

             


              การเลือกอุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณควรเลือกใช้อุปกรณ์ตัวแยกที่มีตัวถังเป็นแบบโลหะ  เพราะสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากนอกระบบได้   ช่วยลดปัญหาเรื่องเงาของภาพที่เกิดจากอุปกรณ์ได้    อุปกรณ์แยกสัญาณภายในควรเป็นแบบคอยล์แยกสัญญาณไม่ใช่แบบใช้ตัวต้านทาน  เพราะจะทำให้ไม่มีวงจรป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณซึ่งจะทำให้ระบบที่ใช้ได้ไม่สมบูรณ์


ออกแบบระบบทีวีรวม

HEAD END article
อุปกรณ์เสริม MATV article
ตารางความถี่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม