ReadyPlanet.com
รวมภาพอบรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2010
ชื่ออัลบั้ม : บีดีแซท สระบุรี
รายละเอียด: จัดอบรมแนะนำสินค้าไทยแซท
จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 เมษายน 2010
ชื่ออัลบั้ม : บ้านช่างร่วมกับไทยแซท
รายละเอียด: ภาพบรรยากาศการอบรมที่ อัมพวา สมุทรสงคราม
จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 เมษายน 2010
ชื่ออัลบั้ม : อบรมที่นิกส์แซทชลบุรี
รายละเอียด:

รวมภาพประทับใจที่นิกส์แซทชลบุรี

จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 เมษายน 2010
ชื่ออัลบั้ม : อบรมที่ลพบุรี
รายละเอียด: ภาพบรรยากาศ...อบรมที่ลพบุรี
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 เมษายน 2010
ชื่ออัลบั้ม : อบรมที่สุพรรณบุรี
รายละเอียด: นิกส์แซทสุพรรณบรี ร่วมกับ ไทยแซท
จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มีนาคม 2010
ชื่ออัลบั้ม : อบรมที่ กาญจนบุรี โดย นิกส์แซทกาญจนบุรี
รายละเอียด: อบรมที่ กาญจนบุรี โดย นิกส์แซท...กาญจนบุรี
จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มีนาคม 2010
ชื่ออัลบั้ม : อบรมที่ นิกส์แซท สมุทรปราการ
รายละเอียด: อบรมที่ นิกส์แซท สมุทรปราการ
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มีนาคม 2010
ชื่ออัลบั้ม : อบรมที่เชียงใหม่
รายละเอียด: อบรมเทคนิคการติดตั้งและแนะนำสินค้า
จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กันยายน 2008
ชื่ออัลบั้ม : อบรมจาน FIX 24-9-51
รายละเอียด:

รวมภาพอบรม 24-9-51

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2008
ชื่ออัลบั้ม : รวมภาพอบรมจาน FIX พฤษภาคม 51
รายละเอียด: ภาพเพื่อนช่างที่เข้าร่วมอบรม
จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

NICS SALE & SERVICE CO.,LTD.
2508/199 DIN DAENG Rd. DIN DAENG, DIN DAENG, Bangkok 10400 Thailand
Tel. / Fax. 02-642-9632 , 02-642-9831 , 02-245-6858-9 , 02-245-0323 , 02-642-8795
Email : sale@nics-sat.com
เวลาทำการ 08.00 -18.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดบริการ
Related Link: ติดตั้งจานดาวเทียม