ตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร พร้อมเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรช่วงปี 2566

อัพเดทเงินสงเคราะห์บุตร ปี2566 ( 2023 )

สำหรับผู้ที่ได้ทำประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จ่ายเงินประกันสังคมมามากกว่า 1 ปีแล้วนั้น ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตร โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือแด็กดือนละ 800 บาท จากประกันสังคม และสามารถเบิกเงินเงินสงเคราะห์บุตร ได้คราวละไม่เกิน 3 คน เงินสงเคราะห์บุตร 2566 หากท่านต้องการขอยื่นเพื่อรับเงิน ท่านสามารถยื่นได้ตลอดเพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับ เมื่อยื่นคำขอไปแล้วท่านจะได้รับเงินเมื่อท่านได้รับสิทธิตรงนี้ไปแล้ว 3 เดือน เช่นท่านทำการขอเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เมื่อเดือนมกราคม ปี 65 ท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีปลายเดือนเมษายน ปี 65 

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรใครได้บ้างซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเขาก็ได้กำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมไว้ดังนี้ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 การจ่ายเงินกับทางประกันสังคมนั้นต้องจ่ายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 36 เดือน บุตรที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบ ทางประกันสังคมกำหนดว่ามีบุตรแรกเกิดจนอายุ 6 ปี ไม่เกิน 3 คน และหากพ่อกับแม่มีประกันตนทั้งคู่ท่านจะได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร ได้เพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น และการขอ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลังนี้จะขอได้ 1 ปีย้อนหลังเท่านั้น ท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบมา 12เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนจะคลอดบุตร ถึงจะมีสิทธิได้รับเงินนี้

การยื่นรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

ลงทะเบียนรับสิทธินั่นง่ายมากท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิ หากท่านเป็นแม่แต่ขอยื่นใช้สิทธิท่านต้องมีสำเนาสูติบัตรของบุตร 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน หากท่านเป็นพ่อเอกสารที่ต้องเตรียมจะมีสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาบัตรประชาชน และหากท่านเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้เอาเอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อไปด้วย สุดท้ายเตรียมสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ด้วย ให้ท่านรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและพกเอกสารต้นฉบับไปด้วยเผื่อเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน หรือส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคม การยื่นสงเคราะห์บุตรออนไลน์ตอนนี้ยังไม่มีแต่ท่านสามารถเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ประกันสังคม แอพพลิเคชั่น SSO Connect  และเช็คเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้ที่แอพพลิเคชั่นธนาคารที่แจ้งไว้ได้เลย หากเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมไม่เข้าให้ท่านขอรายละเอียดกับสายด่วนประกันสังคมได้ที่เบอร์ 1506 เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

0.03
THB –0.50%
1.00
USD 0.00%
1.06
EUR +0.02%

Currency exchange rates in USD on September 26, 2023

รายชื่อธนาคาร

ข้อเสนอ

บทความ

กดไลค์เราบน Facebook

Facebook Pagelike Widget