สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน

สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด


อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 50,000 บาท

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว

สนใจสมัครสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน 

มีขั้นตอนและวิธีสมัครอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจไม่น้อย ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นขอสินเชื่อ จากธนาคารออมสินได้ง่าย ๆ เพื่อสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ เพื่อเท่าก็นี้ก็ได้รับเงินสด เงินด่วนทันใจ พร้อมใช้งานได้แล้ว และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ติดต่ออ่านได้ในบทความนี้กันเลย

จุดเด่นสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน เงินกู้อาชีพอิสระดีอย่างไร

สินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพจากธนาคารออมสิน บรรเทาช่วยเหลือโควิด จากการแพร่ระบาดของโรค จนขาดสภาพคล่องในการทำมาหากิน และเรื่องค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี แถมวงเงินกู้ชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ ต้องเป็นการกู้ที่ไม่นำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อ

สนใจสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อเงินสดผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

 •   อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 •   มีที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการที่แน่นอน
 •   ไม่เป็นพนักงานประจำ ผู้บริหาร หรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน
 •   ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพรายย่อย เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างปูน คนขับแท็กซี่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง เป็นต้น

จำนวนวงเงินให้กู้สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน วงเงินให้กู้เท่าไหร่บ้าง

วงเงินให้กู้สำหรับอาชีพอิสระ ธนาคารออมสินให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาท แบ่งแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 •   สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพช่าง เช่นช่างปูน ช่างไฟฟ้า หรือช่างซ่อม เป็นต้น วงเงินกู้สำหรับผู้ขอสินเชื่อให้ไม่เกิน 50,000 บาท
 •   สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรายย่อย เช่น ร้านค่าออนไลน์ ร้านจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ผู้ขอสินเชื่อให้ไม่เกิน 50,000 บาท
 •   สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ผู้ขอสินเชื่อให้ไม่เกิน 50,000 บาท
 •   สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านนาด ร้านสปา ร้านซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ผู้ขอสินเชื่อให้ไม่เกิน 300,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นกู้สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน แบ่งแยกเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นกู้ ดังนี้

 •   สำหรับผู้ประกอบอาชีพช่าง เอกสารประกอบการกู้ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ รูปถ่ายสถานประกอบการ
 •   สำหรับผู้ประกอบอาชีพขายของออนไลน์ ที่ต้องการขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการกู้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้ ทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าร้าน (ถ้ามี)
 •   สำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เอกสารประกอบการกู้ เอกสารรรายรับ-รายจ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 •   ผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก เอกสารประกอบการกู้ขอสินเชื่อ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บัญชีรายรับ-รายจ่าย Statement ย้อนหลัง 6 เดือน รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ออมสิน ข้อมูลข้างต้นถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ประกอบการสมัครได้พอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้สนใจต้องสอบถามธนาคารอีกครั้งเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนสมัคร รวมถึงประเมินความเสี่ยงหากสมัครสินเชื่อไปแล้ว มีข้อจำกัดอื่น ๆ หรือจะขาดสภาพคล่องด้านการจ่ายคืนหรือไม่ ควรพิจารณาวางแผนให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง

อย่าลืมตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

สินเชื่อห่วงใยออมสิน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน


อายุผู้กู้ - ระหว่าง 21-70 ปี

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 10,000 บาท

สินเชื่อห่วงใยออมสินให้ทุกความห่วงใยผ่านถึงคุณ

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 0.75% ต่อปี


อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับผู้ที่ต้องการกู้บ้านดอกถูก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

0.03
THB –0.69%
1.00
USD 0.00%
1.06
EUR –0.58%

Currency exchange rates in USD on September 25, 2023

รายชื่อธนาคาร

ข้อเสนอ

บทความ

กดไลค์เราบน Facebook

Facebook Pagelike Widget